Българо-Китайската Стопанска Асоциация е неправителствена организация, съзадена през 2019 г. със силната подкрепа на правителството на провинция Нингбо в Китай и Китайския Културен Център в София. Тя се ръководи от принципите на инициативата „Един пояс, един път”, задълбочава стратегическите партньорства между Китай и страните в Централна и Източна Европа, подкрепя и насърчава сътрудничеството и обмена между България и Китай в областите култура, пътуване, търговия, инвестиции, образование, научни изследвания и др.

Дейности на асоциацията

Предоставя платформа за обмен между България и Китай в областите култура, пътуване, стоки, изследвания, образование, услуги и др., насърчава двустранното промишлено и търговско сътрудничество, предоставя информация за пазари, законови и нормативни актове, както и човешки ресурси на двете страни, организира приятелски обмен под различни форми, посещения, бизнес форуми, срещи на високо равнище, национални изложения на продукти и др., предоставя възможности за подобряване на взаимното разбирателство и сътрудничество.

Съдейства на български предприемачи с навлизане на техния продукт на китайския пазар, съдейства на правителствено ниво с разрешаване на проблемите в началните етапи, улеснява търговията и предоставя съответните услуги.

Съдества на китайски предприемачи да извършват търговска дейност и да инвестират в България, както и осигурява информация и услуги във връзка с имиграция, образование и пътуване.

 

Ръководство на асоциацията:

  • Председател: Деси Тиен
  • Заместник-председател: Таня Андреева

 

Партньори:

  • Китайски културен център в София
  • Общинска търговска дирекция Нингбо
  • Младежки иновационен център Китай– Централна и Източна Европа
  • Българска търговско-промишлена палата
  • Министерство на земеделието, храните и горите
  • Българска агенция за инвестиции
  • Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия