Нашите основни цели са:

За български фирми и предприятия:

 1. Запознаване и промотиране на български производители на китайския пазар
 2. Запознаване и промотиране на български продукти на китайския пазар
 3. Инвестиране – запознаване на български фирми с китайски инвеститори
 4. Съдействие на български фирми за намиране на целеви китайски производители
 5. Изготвяне на инвестиционен план
 6. Консултантски услуги за фирми с цел установяване на юридическо представителство в Нингбо, в това число:
  • Бизнес/работни визи
  • Създаване на фирма
  • Банкиране
  • Офиси – споделени офис пространства или собствени офиси
  • Консултации по внос и износ
  • Изложения
  • Юридически консултации
  • Кандидатстване за държавни помощи и субсидии
 7. Запознаване с и проверка на самоличността на китайски компании (производители, доставчици, дистрибутори, и др.)

 

В услуга на китайски фирми:

 1. Създаване на китайска фирма
 2. Банкиане
 3. Юридически консултации
 4. Обработване на заявки за бизнес виза
 5. Обработка на заявления за ускорено придобиване на разрешение за постоянно пребиваване за инвеститори (България е член на ЕС)
 6. Цялостна проверка, финансов и правен анализ и проверка на самоличността на европейски и северноамерикански фирми и индивиди
 7. Създаване на онлайн присъствие, включително многоезични уебсайтове, активност в социалните мрежи (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn), управление репутацията в Интернет, социален мониторинг и онлайн популяризиране /услуги за връзки с обществеността
 8. Подпомагане на китайски фирми в кандидатстване за лицензи в България и осигуряване на съответните юридически консултации
 9. Съдействие при комуникацията с българските власти
 10. Задоволяване нуждата от информация на китайски фирми за закупуване на български продукти
 11. Панаирни и изложбени услуги – в това число заявка за участие, транспортиране на продуктите и освобождаване от митница, операции по време на изложението, разпространение на информация, обяви в средствата за масово осведомяване, събирне на информация по време на изложението, последваща комуникация с купувачи
 12. Услуги за връзки с обществеността (включително Интернет и социални мрежи)
 13. Осигуряване при нужда на срещи на държавни служители с български служебни лица
 14. Покани за и организирне на официални събития, в това число запознаване с правителствени представители и други официални лица